Katarina Karakaš Spiroski

Katarina Karakaš Spiroski (1979.) je akademska glazbenica violončelistica i profesorica violončela. Nakon završenog magisterija na Muzičkoj Akademiji u Skopju, usavršavala se na međunarodnim seminarima kod uglednih pedagoga E.Dinda i M. Kliegela u “Orchestra stabile di Como” u Italiji, te na međunarodnom ljetnom seminaru “Sofija” kod Michaela Flaksmana. Tijekom studija nastupala je u Makedonskom narodnom kazalištu, a kasnije i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu kao članica orkestra. Od 2008. godine radi kao profesorica violončela u glazbenoj školi. Posljednjih sedam godina bavi se umjetnickom i dokumentarnom fotografijom. Sudjeluje na nekoliko skupnih izložbi, a radovi su joj nagrađivani i objavljeni u časopisima “Re Foto” i “Vogue”. Samostalno organizira glazbene radionice i radionice fotografije na otoku Visu i u Zagrebu. Osim fotografijom, bavi se i dokumentarnim filmom, pa je kao scenaristica i asistentica produkcije sudjelovala na istraživačkom dokumentarnom filmu “Doma”, te “Svjetleći divovi” u okviru festivala svjetla Visualia u Puli. Od 2016. je stalna suradnica udruge SOG .