Maja Nodari

Maja Nodari povjesničarka je umjetnosti,  radijska urednica, te konzervatorica savjetnica u Ministartsvu kulture, Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku gdje je rođena 1948. godine,  završila gimnaziju i srednju muzičku školu, a diplomirala povijest umjetnosti i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te magistrirala iz područja dubrovačke stambene arhitekture na istom Sveučilištu. Cijeloga se radnoga vijeka bavila raznim aspektima dubrovačkog kulturnog naslijeđa, ponajviše kao urednica na Hrvatskom radiju-Radio Dubrovniku, gdje je pokrenula ciklus emisija Baština širokog kulturološkog spektra koji kontinuirano uređuje, oprema i vodi već 28 godina. U okviru svoje konzervatorske prakse, uz svakodnevni doticaj sa spomenicima i ljudima,  autorica je više stručnih konzervatorskih dokumentacija i elaborata, objavljenih u stručnoj i znanstvenoj priodici, koautorica je knjige Sveti Vlaho na Gorici. Sudjelovala na nizu simpozija i seminara u Hrvatskoj i inozemstvu. Objavljuje razne znanstvene, stručne i publicističke radove, pisane i multimedijalne.

Za svoj je rad na zaštiti spomeničke baštine u vrijeme Domovinskog rata, posebno javnim  djelovanjem pisanom i izgovrenom rječju, za obogaćivanje i čuvanje hrvatske kulture i kulturnog identiteta – odlikovana 1996. godine Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Posljednjih se godina intenzivno bavi nematerijalnom kulturnom baštinom, naročto fenomenom Feste sv. Vlaha, pa je i njenom zaslugom Festa sv. Vlaha upisana na UNESCO-vu Reprezentativnu  listu svjetske nematerijalne kulturne baštine.

Godine 2012. primila je godišnju nagradu za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko-neretvanske županije u zemlji i svijetu.Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Društva konzervatora Hrvatske, Matice hrvatske, te  Društva prijatelja dubrovačke starine. Suradnica je na projektima interpretacije baštine udruge SOG.