ARDEA

Međunarodni seminar klasične glazbe ARDEA projekt je sufinanciran iz programa Kreativna Europa Europske unije. Nositelj projekta je Akademija Čapljina (BiH), a partneri udruga SOG (Hrvatska) i Ustanova Gallus (Slovenija). Projekt je proveden u razdoblju od 01.05.2017.- 01.05.2018.

Osnovni cilj ovog međunarodnog projekta je stvoriti mogućnosti za međusobno upoznavanje, razvoj i razmjenu ideja među mladim glazbenicima ali i publikom. Uz to, glavni ciljevi Ardea-e su približiti i povezati mlade glazbenike iz BiH kako međusobno, tako i sa kolegama iz europskih zemalja, jer upravo u međusobnom slušanju i kontaktu se kriju velike mogućnosti za individualni napredak mladih glazbenika; zatim stvoriti veću suradnju među tri zemlje koje su sudjelovale u ovom projektu (BiH, Hrvatska, te Slovenija); te konačno osnovati komornu skupinu mladih glazbenika iz navedene tri zemlje koja će u mjesecima nakon seminara nastaviti zajedno nastupati na koncertnoj turneji kroz sve tri zemlje i pokazati rezultate koje je moguće postići kroz suradnju i zajednički rad. Projekt Ardea ima za cilj glazbom povezivati različite skupine (peace by piece). Model rada Ardea projekta i njegov izravni pozitivni utjecaj na BiH društvo može biti primjer kako se kroz glazbu i kulturu mogu integrirati razlike koje postoje u društvu te kako povezivati ljude različitih vjera, rasa, nacija i svjetonazora. Dugoročni cilj projekta je stvoriti veću suradnju među tri zemlje koje su sudjelovale u ovom projektu (BiH, Hrvatska, Slovenija).

http://akademijacapljina.com/ardea/

Aktivnosti koje je provodila udruga Sve ostalo je glazba prvenstveno su se odnosile na rad s mladim glazbenicima; najprije kroz radionicu i izvedbu glazbeno-scenskog kolaža za vrijeme trajanja seminara u BiH, zatim i kroz koncertnu turneju komorne skupine-tria Ardea u Zagrebu i Dubrovniku, gdje je održana radionica i izvedba scenskog kolaža za mlade srednjoškolskog uzrasta. Iskustvo je u obje aktivnosti bilo vrlo pozitivno; i polaznici radionica i publika aktivno su sudjelovali u izvedbama koje su tematski bile vezane uz sociološki aspekt glazbe, povezujući zanimljivosti iz života skladatelja i ističući glazbu kao univerzalni jezik koji ne poznaje ni jezične ni nacionalne ni druge barijere. U organizaciji projektnih aktivnosti koji su se odnosili na koncertnu turneju, udruga je ostvarila uspješnu suradnju s partnerskim organizacijama, kako operativno, tako i administrativno.

Ardea