Andrea Dizdar

Andrea Dizdar  rođena je  u Dubrovniku 1986. godine. Diplomirala je  u klasi prof. Vesne Košir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Aktivno se usavršavala na seminarima Michaela Martina Koflera, Pierre – Yves Artouda i Hansgeorg Schmeisera. Članica je Tena Novak ansambla, s kojim nastupa na brojnim koncertima u Zagrebu i ansambla Hrvatsko – talijanskog društva Zagreb s kojim redovito nastupa diljem Hrvatske i u Italiji. Surađivala je sa Hrvatskim komornim orkestrom, Karlovačkim komornim orkestrom i Dubrovačkim simfonijskim orkestrom s kojim je nastupila i kao solistica. Bavi se pedagoškim radom u Glazbenoj školi Karlovac. Bila je članica komornog ansambla udruge SOG od 2014. do 2017. godine.