Nikica Pavlović

Nikica Pavlović rođena je 1984. god. u Dubrovniku. Završila je srednju Umjetničku školu Luke Sorkočevića, nakon toga upisuje Umjetničku akademiju Sveučilišta u Splitu. Sudjelovala je na natjecanju srednjih umjetničkih škola u Čakovcu sa maketom dubrovačke karake izrađenoj u carti pesti. Godine 2002. je u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara oslikavala tkanine za potrebe kazališne produkcije, a sudjelovala je i u projektu manufakture “Pantela” 2003., zatim  umjetničkoj radionici u galeriji “Artur” u Dubrovniku 2004. Izlagala je na brojnim izložbama: izložba učeničkih radova Umjetničke škole u galeriji “Sebastijan”,Dubrovnik 2008. , izložba studenata UMAS-a, Multimedljalni kulturni centar, Split 2009., Art workshop “Gift” – projekt studenata Akademija likovnih umjetnosti iz Braunschweiga (Njemačka), Toulousea (Francuska), u suradnji sa Slikarskim odsjekom splitske Umjetničke akademije. Realizirala je niz radova koji su prezentirani izložbom održanom u Multimedijalnom kulturnom centru u Splitu. Sudjelovala je u projektu Weltschmerz udruge SOG 2013. godine.